Стабільність - запорука успіху


2013 рік минув, як такий, що стабілізував всі вируючі процеси корпоративного управління товариства. 

Кілька років підряд товариство не могло провести загальні збори акціонерів із-за неможливості зібрати кворум, так як значні пакети акцій товариства знаходились в декількох власників акцій, які не знаходили між собою спільного рішення.

 

Крім того товариство не могло привести свою діяльність у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства, а це з боку державного регулятора (НКЦПФР) загрожувало значними штрафними санкціями, які могли вплинути на фінансову стабільність товариства.

Концентрація контрольного та значного пакетів акцій в однієї із сторін непорозуміння дала можливість провести збори акціонерів. На загальних зборах акціонерів, які відбулись 15 березня 2013 року, за вимогою Закону України « Про акціонерні товариства» товариство було перейменоване з Відкритого Акціонерного Товариства « Бершадський електротехнічний завод» на Публічне Акціонерне Товариство «Бершадський електротехнічний завод», було обрано новий склад органів управління та контролю товариства. До складу Наглядової ради увійшли власники значних пакетів акцій, що призвело гармонізації процесу управління товариством та надало можливість збалансувати контролюючу та регулюючу функцію Наглядової ради. 

Прийняті загальними зборами акціонерів Статут нової редакції та внутрішні нормативні положення для кожного органу товариства, зокрема, надали можливості для вирішення всіх питань діяльності товариства. 

Обрано голову правління, йому надані повноваження для управління всією поточною діяльністю товариства. Як керівник, він знаходиться в постійному пошуку кращих методів роботи менеджменту товариства, вникає в глибину і готовий вирішити кожне назріле перед товариством завдання.

Сподіваємось, що стабілізація в управлінні товариством, покращення роботи менеджменту товариства принесуть відчутні результати у 2014 році.